ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [อ่าน 457 คน] เมื่อ 24 ธ.ค. 2557
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [อ่าน 287 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [อ่าน 338 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3