ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งว่าง ดังนี้

1. นักวิชาการคลัง สังกัดส่วนการคลัง      จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัดส่วนการคลัง  จำนวน 1  ตำแหน่ง 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดส่วนการคลัง     จำนวน  1  ตำแหน่ง

4. นายช่างโยธา  สังกัดกองช่าง      จำนวน  1  ตำแหน่ง

5. เจ้าหน้าที่การประปา  สังกัดกองช่าง   จำนวน  1  ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ 075306020, 075306258    หนสป. 0891837500  นายก. 0884419199

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2557