ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
   
 
   การชำระภาษีโรงเรือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ภาษีป้าย ชำระตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2560