ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรารวมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
   
 
   

  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรารวมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดมุขธาราม  หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

                   วงเงินงบประมาณ                                      158,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ       158,000.-      บาท

                   รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕60

 

                                               (ลงชื่อ)

      (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


 

 


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 543