ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อต้นดาวเรืองและต้นบานบุรีตามโครงการร่วมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
   
 
   

  

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0vhqi6ccZ3ZchpkERYHwooY6V_0y_kE6XLiiyR1uuT8ARqagf6w

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อต้นดาวเรืองและต้นบานบุรีตามโครงการร่วมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

                   วงเงินงบประมาณ                                      156,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ       156,000.-      บาท

                   รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่   4  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕60

 

                                               (ลงชื่อ)

      (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560