ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   
 
   

 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2564