ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักฟอกทำความสะอาดผ้า
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักฟอกทำความสะอาดผ้าสำหรับใช้ในโครงการวันรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างซักฟอกทำความสะอาดผ้าสำหรับใช้ในโครงการวันรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซักฟอกทำความสะอาดผ้าสำหรับใช้ในโครงการวันรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพัชรพร ฉิมพงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๕.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2563