ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารงานสำนักงาน
   
 
   

                                                                                              

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารงานสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

-----------------------------

 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารงานสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารงานสำนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล         ถ้ำพรรณรา จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริญา  ตรัยรัตน์  โดยเสนอราคาเป็นเงิน 8,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน  256๔ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวง

 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2563

 

 

 

                                                                                  (นายโสภณ   ผสม)

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563