ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2562