กิจกรรม : โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้้ำพรรณราได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และป่าไม้ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตำบลถ้ำพรรณราในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อม โดยการคืนชีวิตสัตว์น้ำและป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไปจึงได้จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินขึ้น ซึี่งได้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ (วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อาคารอัดน้ำเหนือคลองบ้านปลายรา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา) 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563    อ่าน 219 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**