กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและศึกษาดูงานนอกสถานที่


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2558 และเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ เพชรบุรีกรุงเทพฯ กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 271 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**